Kamerstuk 35871-9

Amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 7 over een verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag naar 20 jaar in plaats van 25 jaar

Dossier: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag)

Gepubliceerd: 20 april 2022
Indiener(s): Romke de Jong (D66), Corinne Ellemeet (GL), Marieke Koekkoek (D66)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35871-9.html
ID: 35871-9

43,6 %
56,4 %

D66

VVD

PvdD

Fractie Den Haan

FVD

CU

JA21

BBB

PvdA

PVV

BIJ1

DENK

SP

Groep Van Haga

SGP

Volt

CDA

GL

Omtzigt


Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71

Ontvangen 20 april 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, wordt «vijfentwintig» telkens vervangen door «twintig».

II

In artikel I, onderdeel B, wordt «vijfentwintig» vervangen door «twintig».

Toelichting

Het amendement beoogt om de maximale gevangenisstraf voor doodslag te verhogen naar twintig jaar gevangenisstraf in plaats van het voorgestelde maximum van 25 jaar. De maximale duur van een gevangenisstraf is in het Wetboek van Strafrecht gesteld op 30 jaar. Het opleggen van een strafverzwaring van een derde is niet meer mogelijk wanneer sprake is van een recidiveregeling of samenloopregeling bij een maximum van 25 jaar. Daarnaast is door de inwerkingtreding van de Wet straffen en beschermen een beperking in het leven geroepen voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, waardoor veroordeelden op dit moment al langere gevangenisstraffen uitzitten. In het licht van die omstandigheid is een maximum van 25 jaar niet wenselijk en zal het huidige strafmaximum eveneens minder knellen, waardoor een verhoging naar 20 jaar zal voldoen.

Ellemeet Romke de Jong Bikker Koekkoek