Gepubliceerd: 6 juli 2021
Indiener(s): Senna Maatoug (GL), Bart Snels (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-XV-4.html
ID: 35850-XV-4

26,7 %
73,3 %

BBB

PVV

BIJ1

CDA

DENK

PvdA

SGP

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

CU

JA21

FVD

SP

GL

D66

VVD

Volt

PvdD


Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MAATOUG EN SNELS

Ontvangen 6 juli 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 21.000 (x 1.000)

Toelichting

Net als in het reguliere onderwijs hebben inburgeraars te maken gehad met lessen die zijn uitgevallen, vertraging, examens die niet doorgingen en afstandsonderwijs.

In het reguliere onderwijs zijn studenten terecht gecompenseerd omdat corona voor veel studenten betekent dat ze studievertraging hebben en langer collegegeld moeten betalen, terwijl zij niet altijd het volledige onderwijs hebben kunnen genieten.

De indieners van dit amendement zijn van mening dat deze argumentatie ook zou moeten gelden voor statushouders die onderwijs volgen voor hun inburgering.

Dit amendement voegt daarom eenmalig € 21 miljoen toe aan Artikel 13 van de SZW begroting voor 2021 voor een generieke compensatie voor alle nieuwkomers die op dit moment inburgeringsplichtig zijn. Dit bedrag kan de Minister van SZW gebruiken om de 70.743 inburgeraars die in het huidige inburgeringsstelsel vallen generiek te compenseren in de vorm van een gratis inburgeringsexamen (betreft 290 euro). De financiële dekking van dit amendement wordt gevonden in de algemene middelen.

Maatoug Snels