Kamerstuk 35844-5

Factsheet bij het voorstel van wet houdende regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal) (Kamerstuk 35844)

Dossier: Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal)

Gepubliceerd: 7 juni 2021
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: ethiek zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35844-5.html
ID: 35844-5

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2021

Op 27 mei jl. is het voorstel voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt (Kamerstuk 35 844). Ik zend u hierbij ter informatie een factsheet1 die is opgesteld om de inhoud van het wetsvoorstel overzichtelijk weer te geven.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge