Gepubliceerd: 28 januari 2021
Indiener(s): Paul Smeulders (GL), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-9.html
ID: 35669-9

98,7 %
1,3 %

CDA

PvdD

GL

Van Kooten-Arissen

PVV

CU

D66

DENK

VVD

PvdA

FVD

SGP

SP

Krol

50PLUS


Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN SMEULDERS EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het combineren van werk en thuisonderwijs voor veel ouders een zware belasting is en niet alle werkgevers hier soepel mee omgaan;

overwegende dat in de meeste andere Europese landen verlofregelingen zijn uitgewerkt om werkende ouders te ondersteunen;

overwegende dat de basisscholen hopelijk 9 februari weer open kunnen, maar dat dit niet zeker is;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over reeds verkende opties met betrekking tot coronaverlof en in geval van verlengde sluiting van de basisscholen samen met sociale partners een ultieme poging te doen om tot een coronaverlofregeling te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Van Weyenberg