Gepubliceerd: 28 januari 2021
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-36.html
ID: 35669-36

86,6 %
13,4 %

Van Kooten-Arissen

SGP

GL

50PLUS

SP

FVD

Krol

DENK

VVD

CU

D66

PvdD

PvdA

PVV

CDA


Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN SMEULDERS

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een aanzienlijk deel van de werkenden die thuis kunnen werken nog steeds regelmatig of volledig op kantoor werkt;

overwegende dat het voor sommige werkgevers nog steeds een uitdaging kan zijn om werknemers op een juiste en verantwoorde manier thuis te laten werken;

verzoekt de regering, initiatieven om vitaal thuis te werken in overleg met sociale partners te stimuleren en te ondersteunen, en hiervoor 5 miljoen vrij te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Smeulders