Kamerstuk 35669-24

Motie van het lid Stoffer c.s. over kopen op afspraak en een afhaalfunctie voor bestellingen mogelijk maken

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)

Gepubliceerd: 28 januari 2021
Indiener(s): Eppo Bruins (CU), Mustafa Amhaouch (CDA), Thierry Aartsen (VVD), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-24.html
ID: 35669-24

100,0 %
0,0 %

PvdA

DENK

Krol

Van Kooten-Arissen

CDA

PvdD

GL

SP

50PLUS

CU

D66

SGP

FVD

PVV

VVD


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID STOFFER C.S.

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel ondernemers de deuren van hun onderneming hebben moeten sluiten;

constaterende dat hierdoor een deel van de verkoop van producten is verlegd van lokale ondernemers naar enkele grote onlineaanbieders;

overwegende dat het mogelijk maken van kopen op afspraak en het aanbieden van een afhaalfunctie voor bestellingen (lokale) ondernemers financiële ruimte kan geven;

verzoekt de regering, om kopen op afspraak en een afhaalfunctie voor bestellingen mogelijk te maken zodra het epidemiologisch beeld dit toestaat en indien dit door ondernemers (en de brancheorganisaties) op een verantwoorde manier wordt vormgegeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Amhaouch

Aartsen

Bruins