Gepubliceerd: 28 januari 2021
Indiener(s): Hilde Palland (CDA), Mustafa Amhaouch (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-20.html
ID: 35669-20

97,3 %
2,7 %

SP

SGP

D66

PvdD

DENK

VVD

PvdA

CU

FVD

Krol

GL

50PLUS

CDA

PVV

Van Kooten-Arissen


Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN PALLAND

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het doorgaans enige tijd duurt voordat een evenementenvergunning wordt verstrekt en deze dan slechts voor een bepaalde periode geldig is, waardoor het voor organisatoren van evenementen lastig is te anticiperen op de snel veranderende coronasituatie en -maatregelen;

verzoekt de regering, in overleg met de evenementensector en de VNG de mogelijkheden te onderzoeken van «dynamische evenementenvergunningen», die kunnen meebewegen met de actuele coronasituatie, bijvoorbeeld door het laten ingaan van een vergunning op het moment dat evenementen landelijk weer zijn toegestaan en ruimte in een vergunning voor verschillende coronascenario's waarbinnen een organisator kan schakelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Palland