Gepubliceerd: 17 mei 2021
Indiener(s): Kiki Hagen (D66)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35626-8.html
ID: 35626-8
Wijzigingen: 35626-28

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID HAGEN

Ontvangen 17 mei 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel N, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. Onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel b door een komma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door «, en», wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. wordt niet geproduceerd uit olie uit sojabonen.

Toelichting

De indiener wil biobrandstoffen met een hoog risico op indirect landgebruik wettelijk uitsluiten van bijmenging als biobrandstof. Europees is al vastgelegd dat de bijmenging van biobrandstoffen verkregen uit palmolie een hoog risico heeft op indirect landgebruik en daarom ook niet bijgemengd mag worden. Biobrandstoffen verwerkt uit sojaolie kent echter ook risico’s op indirect landgebruik, echter is dit nog niet Europees vastgelegd via een gedelegeerde handeling onder artikel 26 van de richtlijn hernieuwbare energie. Derhalve wordt met dit amendement wettelijk vastgelegd dat de bijmenging van biobrandstoffen verkregen uit sojaolie niet toegestaan is. In de Nederlandse praktijk wordt sojaolie al niet bijgemengd, dit amendement legt dit wettelijk vast.

Hagen