Gepubliceerd: 7 januari 2021
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35626-7.html
ID: 35626-7
Origineel: 35626-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 8 januari 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel M, vierde subonderdeel, wordt «worden» vervangen door «wordt».

B

In artikel I, onderdeel AK, derde subonderdeel, wordt «door» vervangen door «vervangen door».

C

In artikel I, onderdeel AT, wordt «vangen» vervangen door «vervangen».

Toelichting

De in de artikelen A, B en C voorgestelde wijzigingen herstellen tekstuele omissies in de wijzigingsopdracht van de desbetreffende artikelen van het voorstel van wet.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-Van der Meer