Gepubliceerd: 9 april 2021
Indiener(s): Judith Tielen
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35613-15.html
ID: 35613-15

98,7 %
0,7 %

PVV

DENK

50PLUS

CDA

JA21

BBB

BIJ1

Volt

FVD

CU

PvdD

VVD

GL

PvdA

SGP

SP

D66


Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID TIELEN

Ontvangen 9 april 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel XIV wordt «vijf» vervangen door «drie».

Toelichting

Het amendement beoogt dat de evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt aangepast, zodat de wet binnen drie jaar geëvalueerd moet worden, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de doelmatigheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

In drie jaar tijd krijgen ongeveer een miljoen mannen en vrouwen een kind, en biedt die periode dus een ruime basis om de impact van de wet op de verdeling van betaald werk en huishoudelijke en zorgtaken tussen ouders te evalueren. De wet wordt nu zonder de verwachte impact of doelmatigheid vastgesteld, terwijl de ontwikkeling van deze aspecten op basis van het wetsvoorstel van belang is. Een evaluatietermijn van drie jaar is dan een reële basis om te constateren of de wet doelmatig is dan wel aanpassing behoeft.

Tielen