Kamerstuk 35594-6

Ramingstoelichting bij het Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling inclusief certificering van het CPB (Kamerstuk 35594)

Dossier: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

Gepubliceerd: 24 november 2020
Indiener(s): Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiƫn) (D66)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35594-6.html
ID: 35594-6

Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2020

Bij fiscale wetsvoorstellen is het gebruikelijk dat een toelichting op de budgettaire raming, en een certificering van die raming door het CPB, aan uw Kamer worden gezonden. Per abuis zijn deze stukken niet meegezonden met het Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling (Kamerstuk 35 594). Voor de volledigheid stuur ik u mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat deze stukken alsnog1.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief