Kamerstuk 35593-13

Motie van het lid Van den Berg over de kosten van het verlengen van Kansrijke Start tot aan het primair onderwijs

Dossier: Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten


72,0 %
28,0 %

CDA

Groep Van Haga

SGP

VVD

BIJ1

GL

PVV

DENK

PvdD

BBB

D66

SP

Fractie Den Haan

CU

PvdA

JA21

Volt

FVD


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG

Voorgesteld 10 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst verdient;

overwegende dat als je investeert in een kind, de hele samenleving daar bovendien baat bij heeft;

overwegende dat het actieprogramma Kansrijke Start goede ondersteuning biedt aan kwetsbare gezinnen in de eerste 1.000 dagen, maar dat hiermee de aansluiting op het primair onderwijs ontbreekt;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat de kosten zouden zijn van het verlengen van Kansrijke Start tot aan het primair onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg