Kamerstuk 35570-VI-128

Motie van het lid Ellian c.s. over recht doen aan het leed van Julio Poch

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 14 september 2021
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Ulysse Ellian (VVD), Attje Kuiken (PvdA), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VI-128.html
ID: 35570-VI-128

100,0 %
0,0 %

Groep Van Haga

CDA

PvdA

GL

Volt

CU

BBB

SP

DENK

SGP

Fractie Den Haan

VVD

D66

PVV

BIJ1

JA21

Omtzigt

PvdD

FVD


Nr. 128 MOTIE VAN HET LID ELLIAN C.S.

Voorgesteld 14 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat na het delen van vluchtgegevens aan Spanje en Argentinië de heer Poch is overgebracht naar Argentinië;

constaterende dat de heer Poch ruim acht jaar in een Argentijnse gevangenis heeft gezeten;

constaterende dat de heer Poch is vrijgesproken door de Argentijnse rechter;

constaterende dat de heer Poch en zijn familie veel leed is aangedaan;

verzoekt de regering, vanuit het oogpunt van coulance zich maximaal in te spannen om recht te doen aan het ontstane leed van Julio Poch,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellian

Van Nispen

Kuiken

Sjoerdsma