Gepubliceerd: 25 juni 2020
Indiener(s): Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
Onderwerpen: economie gezondheidsrisico's markttoezicht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35504-1.html
ID: 35504-1

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 25 juni 2020

Willem-Alexander