Kamerstuk 35459-4

Reactie van Curaçao en Sint Maarten inzake aanvaarding van het voorstel voor de tweede tranche liquiditeitssteun

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk)

Gepubliceerd: 3 juni 2020
Indiener(s): Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35459-4.html
ID: 35459-4

Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juni 2020

Tijdens het Wetgevingsoverleg Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 van 20 mei jl. (Handelingen II 2019/20, nr. 73, debat over Liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint-Maarten), heb ik uw Kamer toegezegd de brieven van Curaçao en Sint Maarten waarin zij reageren op het door de Rijksministerraad vastgestelde voorstel voor de tweede tranche liquiditeitssteun met u te delen. In de bijlage treft u – conform gedane toezegging – de brieven van Curaçao en Sint Maarten waarin zij het voorstel aanvaarden1.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops