Kamerstuk 35415-9

Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over nadere voorstellen om armoede te bestrijden en dakloosheid tegen te gaan (t.v.v. 35415-6)

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Gepubliceerd: 26 maart 2020
Indiener(s): Mahir Alkaya , Bart Snels (GL), Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35415-9.html
ID: 35415-9

100,0 %
0,0 %

PVV

Van Kooten-Arissen

DENK

VVD

50PLUS

GL

SP

SGP

PvdA

FVD

PvdD

Van Haga

D66

CDA

CU


Nr. 9 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 6

Voorgesteld 26 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat elke economische crisis gepaard gaat met een toename van armoede;

overwegende dat de dakloosheid al aan het toenemen was voordat de crisis toesloeg en mensen zonder thuis extra kwetsbaar zijn voor besmettingen;

verzoekt het kabinet, om naast de maatregelen voor werkenden nadere voorstellen te doen om armoede te bestrijden en dakloosheid tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Alkaya

Snels