Kamerstuk 35348-10

Gewijzigd amendement van de leden Buitenweg en Bergkamp t.v.v. nr. 6 over een evaluatie na vijf jaar

Dossier: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen)

Gepubliceerd: 5 november 2020
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Kathalijne Buitenweg (GL)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35348-10.html
ID: 35348-10
Origineel: 35348-6

100,0 %
0,0 %

PvdA

DENK

CDA

PVV

D66

Krol

vKA

SGP

CU

Van Haga

50PLUS

VVD

SP

PvdD

FvD

GL


Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BUITENWEG EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 6

Ontvangen 5 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel VI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIA

Onze Minister voor Rechtsbescherming zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk van de onderdelen van deze wet die gericht zijn op het voorkomen en tegengaan van huwelijkse gevangenschap.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen, waarmee de onderdelen van deze wet die zijn gericht op het voorkomen en tegengaan van huwelijkse gevangenschap zullen worden geëvalueerd. Daartoe zendt de Minister vijf jaar na inwerkingtreding van deze wet een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze onderdelen van de wet in de praktijk.

Buitenweg Bergkamp