Gepubliceerd: 10 september 2021
Indiener(s): Dennis Wiersma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-40.html
ID: 35213-40

Nr. 40 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 september 2021

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij op 8 juli jl. verzocht om een reactie op een door haar ontvangen brief van een iemand in de Wajong met een hulpvraag. Hierbij stuur ik u mijn antwoordbrief1.

Na ontvangst van uw verzoek heeft mijn ministerie contact opgenomen met de betreffende persoon, waarmee wij beter zicht hebben gekregen op zijn persoonlijke situatie en de vraagstelling van de betreffende persoon, namelijk of de hoogte van het sociaal minimum rechtvaardiger kan worden gemaakt. Aanpassing vereist een politieke afweging die ik gezien de demissionaire status van dit kabinet moet laten aan mijn opvolger in overleg met uw Kamer. In mijn brief wijs ik wel op relevante, feitelijke informatie.

In vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.D. Wiersma