Kamerstuk 35213-27

Gewijzigd amendement van de leden Stoffer en Baudet t.v.v. nr. 21 over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar een jaar

Dossier: Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

Gepubliceerd: 5 november 2019
Indiener(s): Thierry Baudet (FvD), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-27.html
ID: 35213-27
Origineel: 35213-21

66,4 %
33,6 %

Van Haga

50PLUS

SP

vKA

SGP

CDA

GL

FvD

PVV

PvdA

DENK

D66

VVD

CU

PvdD


Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN BAUDET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 211

Ontvangen 5 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel UU, wordt in het voorgestelde artikel 8:8, vierde lid, «twee maanden» vervangen door «een jaar».

Toelichting

Met het oog op de kwetsbare positie van de doelgroep zijn ondergetekenden van mening dat het voorgestelde garantiebedrag voor Wajongers langer beschikbaar dient te zijn dan twee maanden. Van de Wajongers met arbeidsvermogen kwam namelijk slechts ongeveer 20 procent binnen twee maanden weer aan het werk. Dit amendement stelt de termijn van het garantiebedrag op een jaar.

De kosten van dit amendement bedragen circa 47 miljoen cumulatief over de jaren 2021–2025. De dekking van dit amendement wordt naar evenredigheid verdeeld over begrotingsartikel 99 SZW 2021–2025.

Stoffer Baudet