Gepubliceerd: 4 november 2019
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-25.html
ID: 35213-25

45,6 %
54,4 %

CU

VVD

CDA

FvD

vKA

DENK

PVV

Van Haga

50PLUS

D66

GL

PvdD

PvdA

SGP

SP


Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN RENKEMA EN GIJS VAN DIJK

Ontvangen 4 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel UU, wordt in het voorgestelde artikel 8:8, vierde lid, «twee maanden» vervangen door «twee jaar».

Toelichting

Met het oog op de kwetsbare positie van de doelgroep zijn ondergetekenden van mening dat het voorgestelde garantiebedrag voor Wajongers langer beschikbaar dient te zijn dan twee maanden. Van de Wajongers met arbeidsvermogen kwam namelijk slechts ongeveer 20 procent binnen twee maanden weer aan het werk. Dit amendement stelt de termijn van het garantiebedrag op twee jaar, omdat uit de Monitor Arbeidsparticipatie van het UWV blijkt dat circa 68% van de mensen binnen twee jaar weer aan de slag komt.

Renkema Gijs van Dijk