Kamerstuk 35213-12

Amendement van de leden Stoffer en Baudet ter vervanging van nr. 10 over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar 2 jaar

Dossier: Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

Gepubliceerd: 30 oktober 2019
Indiener(s): Thierry Baudet (FVD), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-12.html
ID: 35213-12
Wijzigingen: 35213-21

Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN BAUDET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101

Ontvangen 30 oktober 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel UU, wordt in het voorgestelde artikel 8:8, vierde lid, «twee maanden» vervangen door «twee jaar».

Toelichting

Met het oog op de kwetsbare positie van de doelgroep zijn ondergetekenden van mening dat het voorgestelde garantiebedrag voor Wajongers langer beschikbaar dient te zijn dan twee maanden. Van de Wajongers met arbeidsvermogen kwam namelijk slechts ongeveer 20 procent binnen twee maanden weer aan het werk. Dit amendement stelt de termijn van het garantiebedrag op twee jaar.

Stoffer Baudet