Kamerstuk 35200-IV-6

Lijst houdende een vraag en antwoord, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (IV)

Dossier: Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

Gepubliceerd: 5 juni 2019
Indiener(s): Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35200-IV-6.html
ID: 35200-IV-6

Nr. 6 LIJST HOUDENDE EEN VRAAG EN ANTWOORD

Vastgesteld 5 juni 2019

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft een vraag voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer over de brief van 15 mei 2019 inzake het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (IV) (Kamerstuk 35 200 IV, nr. 2).

De Algemene Rekenkamer heeft deze vraag beantwoord bij brief van 4 juni 2019. Vraag en antwoord zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Paternotte

De griffier van de commissie, De Lange

Heeft het bestuurscollege van Bonaire de capaciteit om de door u voorgestelde analyse uit te voeren?

Het openbaar lichaam Bonaire heeft de afgelopen jaren verschillende verbeterplannen opgesteld voor het financieel beheer. De gerealiseerde verbeteringen zijn echter zeer beperkt. We hebben daarom de Minister van BZK aanbevolen om het bestuurscollege van Bonaire te vragen om de oorzaken voor het uitblijven van verbeteringen te analyseren en deze analyse te betrekken bij het opstellen van nieuwe verbeterplannen.

Ons is niet bekend of het openbaar lichaam Bonaire de benodigde expertise in huis heeft. Wanneer dit niet het geval is, zou het openbaar lichaam deze expertise van externe partijen kunnen betrekken.