Gepubliceerd: 14 februari 2020
Indiener(s): Rudmer Heerema (VVD)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35195-8.html
ID: 35195-8
Wijzigingen: 35195-11

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA

Ontvangen 14 februari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 27a een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

In artikel II, onderdeel B, wordt aan artikel 64a een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt een voorhang van de algemene maatregel van bestuur (AMvB) die de voorwaarden kan scheppen over welke kennis, vaardigheden of leerhouding leerlingen moeten beschikken wanneer zij toegelaten moeten worden tot havo 4 of vwo 5.

Rudmer Heerema