Gepubliceerd: 17 februari 2020
Indiener(s): Rudmer Heerema (VVD)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35195-11.html
ID: 35195-11
Origineel: 35195-8
Wijzigingen: 35195-19

Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 17 februari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

In artikel 121, eerste lid, wordt na «artikel 23a1, vierde lid,» ingevoegd «artikel 27a, tweede lid,».

II

In artikel II, onderdeel B, wordt aan artikel 64a een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt een voorhang van de algemene maatregel van bestuur (AMvB) die de voorwaarden kan scheppen over welke kennis, vaardigheden of leerhouding leerlingen moeten beschikken wanneer zij toegelaten moeten worden tot havo 4 of vwo 5.

Rudmer Heerema