Gepubliceerd: 20 februari 2020
Indiener(s): Anne Kuik (CDA), Michel Rog (CDA)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35195-21.html
ID: 35195-21

98,0 %
2,0 %

Van Haga

vKA

CDA

50PLUS

FvD

VVD

CU

SGP

PVV

SP

GL

PvdD

PvdA

DENK

D66


Nr. 21 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN ROG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 20 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het in het kader van het vergroten van kansen voor leerlingen belangrijk is dat leerlingen die na het officiële keuzemoment voor een extra vak alsnog willen doorstromen van vmbo naar havo of van havo naar vwo ook ondersteund worden in de overstap van de ene schoolsoort naar de andere,

tevens overwegend, dat voor deze groep leerlingen een doorstroomprogramma om hen bij te spijkeren in een extra vak, bijvoorbeeld in de zomervakantie of een andere periode, de kans op doorstroom vergroot;

verzoekt de regering, bij scholen onder de aandacht te brengen dat er voor deze groep leerlingen altijd de mogelijkheid kan worden geboden tot het aanbieden van een doorstroomprogramma, waarbij scholen dat niet allemaal afzonderlijk hoeven aan te bieden, maar het ook in gezamenlijkheid kunnen regelen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Kuik

Rog