Gepubliceerd: 17 februari 2020
Indiener(s): Paul van Meenen (D66)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35195-16.html
ID: 35195-16

45,3 %
54,7 %

vKA

FvD

50PLUS

GL

PVV

SGP

PvdD

CU

SP

PvdA

VVD

CDA

D66

Van Haga

DENK


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat leerlingen na hun eindexamen vmbo of havo nog volop in ontwikkeling zijn;

overwegende dat deze leerlingen de kans moeten krijgen hun dromen te volgen;

overwegende dat de dromen van de individuele leerling niet in de weg gestaan mogen worden door algemene statistiek of schoolbeleid;

verzoekt de regering, de AMvB die scholen de gelegenheid kan geven een extra doorstroomeis te stellen, niet te activeren alvorens het zo ontstane algemene doorstroomrecht te evalueren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen