Gepubliceerd: 17 februari 2020
Indiener(s): Paul van Meenen (D66)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35195-13.html
ID: 35195-13

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN MEENEN

Ontvangen 17 februari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, vervallen in artikel 27a het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

II

In artikel II, onderdeel B, vervallen in artikel 64a het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat er geen AMvB komt die nadere voorwaarden stelt aan doorstroom naar een volgend niveau na het eindexamen. Hierdoor wordt de overgang van vmbo naar havo en van havo naar vwo drempelloos. De indiener hecht veel waarde aan het bevorderen van kansengelijkheid en wil de uiteindelijke keuze om door te leren leggen bij de leerling. De school krijgt door dit amendement de verantwoordelijkheid om een studeerbaar programma te maken voor de leerlingen die instromen in het voorexamenjaar. Dit is een tussenstap totdat de onderwijsprogramma’s dusdanig op elkaar aan sluiten dat een leerling soepel kan doorstromen.

Van Meenen