Kamerstuk 35167-23

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over geld naar werknemers van gesloten kolencentrales (t.v.v. 35167-10)

Dossier: Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie)


47,3 %
52,7 %

CU

SP

FvD

PvdA

SGP

D66

DENK

PvdD

GL

CDA

VVD

PVV

50PLUS


Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er door het streven naar vermindering CO2-uitstoot kolencentrales gaan sluiten;

constaterende dat dit voor werknemers in de centrales, in het vervoer en in de op- en overslag in de havens grote gevolgen heeft;

overwegende dat bij de overgang naar alternatieve energiebronnen niet alle werknemers hun baan behouden en andere werknemers mogelijk een lager salaris gaan ontvangen;

verzoekt de regering, er voor te zorgen dat er geld gaat naar de werknemers voor her-, om- en bijscholing en dat er een financiële compensatie komt voor werknemers die hun baan kwijt raken of minder verdienen in nieuwe functie;

en gaat over tot de orde van de dag

Beckerman

Moorlag

Van der Lee