Kamerstuk 35167-10

Motie van het lid Beckerman c.s. over geld naar werknemers van gesloten kolencentrales

Dossier: Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie)


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 26 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er door het streven naar vermindering van CO2-uitstoot kolencentrales gaan sluiten;

constaterende dat dit voor werknemers in de centrales, in het vervoer en in de op- en overslag in de havens grote gevolgen heeft;

overwegende dat deze gevolgen enigszins te beperken zijn door de kolen te vervangen door alternatieve energiebronnen;

voorts overwegende, dat bij de overgang naar alternatieve energiebronnen niet alle werknemers hun baan behouden en andere werknemers mogelijk een lager salaris ontvangen;

verzoekt de regering ervoor, te zorgen dat er geld gaat naar de werknemers voor her-, om- en bijscholing en een financiële compensatie voor werknemers die hun baan kwijtraken of minder verdienen in een nieuwe functie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Moorlag

Van der Lee