Gepubliceerd: 5 september 2019
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid recht strafrecht terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35125-18.html
ID: 35125-18

14,7 %
85,3 %

vKA

CU

DENK

PvdA

PVV

D66

SGP

50PLUS

PvdD

FvD

VVD

GL

SP

CDA


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 5 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uitreizigers naar terroristisch gebied nooit meer iets in Nederland te zoeken hebben;

verzoekt de regering, een maatregel in te stellen die tot doel heeft het Nederlanderschap te ontnemen van eenieder die is veroordeeld voor verblijf in terroristisch gebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf