88,0 %
12,0 %

SP

PvdD

FvD

CU

PVV

SGP

50PLUS

D66

VVD

GL

PvdA

DENK

CDA

vKA


Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 5 september 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 134b, vierde lid, «zes weken» vervangen door «twee weken».

Toelichting

In de nota van wijziging is voor situaties waarbij sprake is van een spoedeisend belang de mogelijkheid opgenomen om via een ministeriële regeling voor ten hoogste drie maanden een gebied aan te wijzen als een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied. Die spoedeisende regeling wordt pas ten minste zes weken na overlegging aan het parlement vastgesteld.

De indiener is van mening dat een termijn van zes weken in acute situaties te lang is en ook het risico meebrengt dat mensen nog gedurende die zes weken vrij kunnen reizen naar het betreffende, door de terroristische organisatie gecontroleerde, gebied. Om deze reden stelt hij een termijn van twee weken voor. In spoedeisende gevallen moet een periode van twee weken ook voldoende geacht worden om de aanwijzing voor iedereen kenbaar te laten zijn.

Van der Staaij