Gepubliceerd: 4 april 2022
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35101-4.html
ID: 35101-4

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID VAN WEYENBERG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 april 2022

Hierbij deel ik u mede dat het lid Van Beukering-Huijbregts in het vervolg de verdediging van bovengenoemd voorstel van het lid Van Weyenberg overneemt.

Van Weyenberg