Gepubliceerd: 27 november 2018
Indiener(s): Laura Bromet (GL), William Moorlag (PvdA), Frank Futselaar (SP)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35094-1.html
ID: 35094-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 27 november 2018

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels voor de regulering van aantallen landbouwhuisdieren en aantallen veehouderijlocaties in veedichte gebieden (Interimwet veedichte gebieden).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Futselaar Bromet Moorlag