Gepubliceerd: 1 oktober 2018
Indiener(s): Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: internationaal organisatie en beleid reizen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35047-1.html
ID: 35047-(R2108)-1

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan de Staten van Aruba

Aan de Staten van Curaçao

Aan de Staten van Sint Maarten

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Wassenaar, 1 oktober 2018

Willem-Alexander