Kamerstuk 35033-8

Motie van het lid Lodders c.s. over handhaven van de jaaraangifte voor kleine ondernemers

Dossier: Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet modernisering kleineondernemersregeling)

Gepubliceerd: 14 november 2018
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD), Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35033-8.html
ID: 35033-8

100,0 %
0,0 %

PvdD

PvdA

D66

SP

CDA

GL

VVD

FvD

SGP

DENK

CU

PVV

50PLUS


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID LODDERS C.S.

Voorgesteld 14 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondernemers veel tijd en geld kwijt zijn aan hun administratieve lasten;

constaterende dat de regering voornemens is ondernemers binnen de kleineondernemersregeling een kwartaalaangifte te laten doen in plaats van een jaaraangifte;

overwegende dat deze extra verplichting voor de kleinste ondernemers een forse administratieve lastenverzwaring kan betekenen;

verzoekt de regering, de mogelijkheid tot een jaaraangifte te handhaven voor kleine ondernemers, natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden met uitsluitend natuurlijke personen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Omtzigt

Bruins