Kamerstuk 35028-9

Amendement van het lid Nijboer over verhoging hoogste tarief vpb met 0,35 %

Dossier: Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019)

Gepubliceerd: 17 oktober 2018
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35028-9.html
ID: 35028-9
Wijzigingen: 35028-19

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER

Ontvangen 17 oktober 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 7.3, onderdeel S, wordt in de tabel, kolom IV, «24,3%» vervangen door «24,7%».

II

In artikel 7.4, onderdeel I, wordt in de tabel, kolom IV, «23,9%» vervangen door «24,3%».

III

In artikel 7.5, onderdeel B, wordt in de tabel, kolom IV, «22,25%» vervangen door «22,6%».

Toelichting

Dit amendement dient ter dekking van een tegenhangend amendement op het Belastingplan 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35 026). Dat amendement beoogt structureel te financieren dat starters minder overdrachtsbetaling betalen bij het kopen van het eerste huis, en dat beleggers juist meer overdrachtsbelasting gaan betalen. Zo zijn starters zeker van een eerlijke kans op een eigen woning.

Nijboer