Kamerstuk 34968-7

Nota van wijziging

Dossier: Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

Gepubliceerd: 21 augustus 2018
Indiener(s): Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34968-7.html
ID: 34968-7
Origineel: 34968-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 21 augustus 2018

Artikel I, onderdeel I, van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «Na paragraaf 12.3» wordt vervangen door «Na paragraaf 12.4».

2. De zinsnede «Paragraaf 12.4. Overgangsbepaling» wordt vervangen door «Paragraaf 12.5. Overgangsbepaling».

3. De zinsnede «Artikel 12.26» wordt vervangen door «Artikel 12.27».

Toelichting

Vanwege de inwerkingtreding van de Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (Stb. 2018, 225), moet de nummering van de paragraaf en het artikelnummer van de overgangsbepaling in de Wet studiefinanciering 2000 worden geactualiseerd.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven