100,0 %
0,0 %

CU

DENK

D66

PvdA

FvD

CDA

PvdD

GL

SGP

SP

PVV

50PLUS

VVD


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID SMEULDERS C.S.

Voorgesteld 6 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat de huurtoeslag vereenvoudigd wordt;

constaterende dat veel huishoudens in de sociale huursector moeite hebben om iedere maand de rekeningen te kunnen betalen;

overwegende dat het niet wenselijk is dat nog meer huishoudens betaalrisico's krijgen;

verzoekt de regering om, bij het uitwerken van de verdere voorstellen voor het vereenvoudigen van de huurtoeslag de betaalrisico's voor mensen in de sociale huursector te verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Nijboer

Beckerman

Kops