32,7 %
67,3 %

CDA

SP

PvdA

DENK

PvdD

D66

CU

PVV

50PLUS

VVD

SGP

GL

FvD


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN SMEULDERS

Voorgesteld 6 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat huurders tegemoetgekomen worden in hun woonlasten via de huurtoeslag en dat huiseigenaren genieten van hypotheekrenteaftrek;

overwegende dat het wenselijk is om huur en koop gelijkwaardiger te behandelen;

constaterende dat al in 2012 een woontoeslag is benoemd in Wonen 4.0, waarbij niet het eigendom centraal staat maar het inkomen en de samenstelling van het huishouden;

verzoekt de regering, te onderzoeken of een eigendomsneutrale woontoeslag kan worden ingevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Smeulders