Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 6 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2015 de Raad van State heeft geoordeeld dat huurtoeslag gegeven moet worden aan een cliënt die een appartement huurt via een zorginstelling;

overwegende dat huurtoeslag bij tijdelijke woonruimte eigenlijk niet mogelijk is, maar dat mensen die een stap zetten naar zelfstandig wonen, inkomensondersteuning verdienen als zij dat nodig hebben;

verzoekt de regering om, huurtoeslag voor mensen die (tijdelijk) beschermd wonen of (tijdelijk) huren via een zorginstelling, mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Smeulders

Nijboer