Kamerstuk 34858-25

Amendement van het lid Stoffer c.s. over toestemming bij alle besluiten om zwaarwegende redenen

Dossier: Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliƫnten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliƫnten zorginstellingen 2018)


100,0 %
0,0 %

CU

PvdA

FvD

CDA

50PLUS

VVD

DENK

SGP

PvdD

SP

GL

D66

PVV


Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER C.S.

Ontvangen 4 oktober 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 8, zesde lid, onderdeel b, vervalt «bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de commissie van vertrouwenslieden om toestemming gevraagd kan worden bij alle voorgenomen besluiten die van de instelling gevergd worden om zwaarwegende redenen. Ook zwaarwegende redenen van bijvoorbeeld zorginhoudelijke aard kunnen daarmee worden voorgelegd worden aan de commissie van vertrouwenslieden. Hiermee wordt aangesloten bij de Wet medezeggenschap scholen, waar de beperking tot bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfssociale redenen ook niet wordt gemaakt.

Stoffer Van der Staaij Kerstens Ellemeet Aukje de Vries Slootweg