Gepubliceerd: 6 februari 2019
Indiener(s): Evert Jan Slootweg (CDA), Helma Lodders (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34853-8.html
ID: 34853-(R2096)-8

54,0 %
46,0 %

PVV

CU

VVD

DENK

50PLUS

SP

SGP

CDA

PvdA

PvdD

D66

FVD

GL


Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LODDERS EN SLOOTWEG

Ontvangen 6 februari 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2 wordt na onderdeel II een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • IIA. Artikel 12(4):

    • «4. Een Partij kan zich het recht voorbehouden dit artikel in zijn geheel niet toe te passen op haar gedekte belastingverdragen.»

Toelichting

Belastingontduiking en belastingontwijking is schadelijk voor de Nederlandse economie en het imago van het Nederlandse vestigingsklimaat. Het voorliggende rijkswetsvoorstel ter goedkeuring van het Multilateraal Instrument is een belangrijk onderdeel in de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking. De indieners van dit amendement onderschrijven dit doel volledig. De indieners zijn van mening dat voor een effectieve aanpak van belastingontduiking en -ontwijking strategisch gedrag bij lidstaten om hun belastinginkomsten ten koste van andere landen te maximaliseren, voorkomen dient te worden. Er dient daarom altijd een effectieve vorm van conflictresolutie te zijn indien er sprake is van onduidelijkheid tussen verschillende landen over de definitie van het begrip «vaste inrichting» of de winsttoerekening. Indieners stellen daarom voor om een voorbehoud te maken op artikel 12 van het verdrag totdat er sprake is van effectieve conflictresolutie tussen voldoende leden van het verdrag en Nederland. Indieners vragen de regering om voor het «vinken» van artikel 12 voldoende zeker te stellen dat er duidelijkheid is over de regels rond winsttoerekening of dat er sprake zal zijn van effectieve conflictresolutie, bijvoorbeeld door het opstellen van arbitrageclausules met voldoende leden van het verdrag. Indieners verzoeken de regering bij voldoende vooruitgang op de voorgaande punten eind 2020 een wetsvoorstel in te dienen om het voorbehoud genoemd in artikel IIA van het wetsvoorstel dat verwijst naar artikel 12(4) van het Verdrag in te trekken.

Lodders Slootweg