Gepubliceerd: 21 februari 2018
Indiener(s): Nine Kooiman
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34797-8.html
ID: 34797-8

78,0 %
22,0 %

SP

SGP

FVD

DENK

PVV

CU

CDA

50PLUS

PvdD

GL

VVD

D66

PvdA


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 21 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Inspectie Jeugdzorg al in 2003 heeft gepleit voor een registratieplicht;

overwegende dat het zowel voor gemeenten als de inspectie belangrijk is, in het uitvoeren van hun controlerende taak, om te weten welke (jeugdzorg)instellingen er in een gemeente werkzaam zijn;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat er een meldplicht komt voor zowel nieuwe als bestaande jeugdzorgaanbieders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman