Kamerstuk 34768-17

Gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 12 over geen winstuitkering bij direct of indirect financieel belang

Dossier: Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Gepubliceerd: 27 januari 2020
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34768-17.html
ID: 34768-17
Origineel: 34768-12

47,3 %
52,7 %

PvdD

Van Haga

GL

CU

PvdA

CDA

vKA

D66

SGP

SP

VVD

PVV

FvD

DENK

50PLUS


Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 27 januari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In de artikel I, onderdeel D, wordt het voorgestelde artikel 5 als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Een instelling doet geen zorg of een andere dienst waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet verlenen door een organisatorisch verband waarin de directeur of bestuurder van de instelling een direct of indirect financieel belang heeft.

Toelichting

Indiener vindt het niet gewenst dat winstuitkeringen via ondoorzichtige constructies plaatsvinden. Indiener wil met dit amendement regelen dat alle instellingen op grond van de Zvw en Wlz geen zorg en/of voorzieningen mogen uitbesteden aan onderaannemers waar bestuurders zelf directe of indirecte financiële belangen hebben.

Hijink