Kamerstuk 34767-53

Motie van de leden Bergkamp en Kerstens over een effectieve toetsing op een vog in de Wet integere bedrijfsvoering

Dossier: Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

Gepubliceerd: 29 januari 2020
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-53.html
ID: 34767-53

100,0 %
0,0 %

vKA

PvdA

PvdD

SP

CU

SGP

GL

PVV

VVD

CDA

D66

Van Haga

DENK

FvD

50PLUS


Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN KERSTENS

Voorgesteld 29 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Wet toetreding zorgaanbieders een weigeringsgrond is opgenomen voor de vergunning indien er geen verklaring omtrent het gedrag (vog) kan worden overlegd;

overwegende dat het kunnen overleggen van een vog een belangrijke voorwaarde is om zorg te kunnen verlenen;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de vog-systematiek beter kan aansluiten op het weren van integriteitsrisico's en excessen in de zorg, en de resultaten van dit onderzoek waar relevant te gebruiken om in de Wet integere bedrijfsvoering zorgaanbieders een effectieve toetsing op een vog op te kunnen nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Kerstens