Kamerstuk 34767-52

Motie van de leden Bergkamp en Dik-Faber over ouder/familie-initiatieven betrekken bij de uitwerking per AMvB

Dossier: Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

Gepubliceerd: 29 januari 2020
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-52.html
ID: 34767-52

100,0 %
0,0 %

CDA

PvdD

SGP

GL

FvD

50PLUS

DENK

CU

PvdA

vKA

PVV

VVD

SP

D66

Van Haga