Kamerstuk 34767-48

Motie van de leden Van den Berg en Kerstens over inspecteren van aanbieders die op basis van een pgb beschermd wonen aanbieden

Dossier: Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)


100,0 %
0,0 %

SP

Van Haga

VVD

DENK

PvdD

50PLUS

vKA

SGP

PvdA

FvD

GL

CU

CDA

D66

PVV


Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN KERSTENS

Voorgesteld 29 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten een wettelijke taak hebben om toezicht te houden op de naleving van de Wmo 2015;

constaterende dat gemeenten en de IGJ al op veel vlakken werken aan de professionalisering en de versterking van het Wmo-toezicht en derhalve in 2020 gezamenlijk beschermdwonenaanbieders zullen inspecteren;

constaterende dat personen met een voorziening voor beschermd wonen een kwetsbare doelgroep vormen;

verzoekt de regering, om de VNG en de IGJ te verzoeken in het plan met betrekking tot toezicht op beschermdwoneninstellingen in 2020, uitgebreide aandacht te hebben voor aanbieders die op basis van een pgb beschermd wonen aanbieden en deze ook te inspecteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Kerstens