Kamerstuk 34767-45

Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over de digitale beschikbaarheid van informatie over de wet- en regelgeving

Dossier: Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)


100,0 %
0,0 %

Van Haga

CDA

SGP

vKA

FvD

50PLUS

PVV

GL

D66

SP

PvdD

PvdA

DENK

VVD

CU


Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN ELLEMEET

Voorgesteld 29 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders op de hoogte moeten zijn van de wet- en regelgeving waaraan zorgaanbieders moeten voldoen;

verzoekt de regering, zorg te dragen dat informatie over de wet- en regelgeving digitaal beschikbaar is voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Ellemeet