13,3 %
86,7 %

D66

GL

DENK

SP

CDA

50PLUS

PvdA

VVD

PvdD

PVV

CU

FvD

SGP


Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN DE GRAAF EN FRITSMA

Voorgesteld 14 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers en alle immigranten uit islamitische landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Fritsma