Kamerstuk 34725-XVII-14

Gewijzigde motie van de leden Bouali en Van den Hul over de ontwikkelingsuitdagingen in delen van Marokko (t.v.v. 34725-XVII-8)

Dossier: Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016

Gepubliceerd: 27 juni 2017
Indiener(s): Achraf Bouali (D66), Kirsten van den Hul (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34725-XVII-14.html
ID: 34725-XVII-14
Origineel: 34725-XVII-8

82,7 %
17,3 %

VVD

GL

SP

CU

PvdD

DENK

SGP

D66

PVV

CDA

PvdA

50PLUS

FVD


Nr. 14 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BOUALI EN VAN DEN HUL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8

Voorgesteld 27 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de situatie in het Marokkaanse Rifgebergte tot zorgen strekt;

constaterende dat er in bepaalde delen van Marokko nog zeer serieuze ontwikkelingsuitdagingen zijn;

verzoekt de regering, te bezien op welke wijze intensivering van de samenwerking, ter bevordering van hulp en handel, kan plaatsvinden binnen het financiële raamwerk en daarbij in het bijzonder te kijken naar hoe Nederlandse expertise kan bijdragen aan de borging van seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, vrouwenrechten, duurzaamheid en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouali

Van den Hul